Kiểm nghiệm sản phẩm: 097 2621614

Công bố chất lượng: 0837473888

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Vietcoop ra đời với sứ mệnh làm cho các Hợp tác xã nông nghiệp chuyên nghiệp hơn, nâng tầm giá trị cho nông sản Việt: từ nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, yêu cầu nghiêm ngặt của các tiêu chuẩn quốc tế, xây nhãn hiệu, thương hiệu chuyên nghiệp góp phần đưa nông sản Việt tiếp cận với thị trường nông sản thế giới. Vietcoop đang xây dựng Hệ sinh thái Nông nghiệp dưới sự chủ trì của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hệ sinh thái Nông nghiệp B4-PV

Sự thịnh vượng của các Hợp tác xã nông nghiệp làm thước đo phát triển của Vietcoop.

Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn

"Làm những việc có ý nghĩa là lương tâm là trách nhiệm đặc biệt là làm cho nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn"

Tổng giám đốc: Phạm Thị Thúy Vinh

 

 

024.8588.9999